• /post/2018/04/24/وزارت-اقتصاد-و-بانک-مرکزی-تا-پایان-97-ایراد-گزارش-واگذاری‌های-مازاد-بانک‌ها-را-رفع-کنند
  • /post/2018/04/24/پیگیری-گزارش-هزینه-کرد-عوارض-بیمه-شخص-ثالث-از-دیوان-محاسبات
  • /post/2018/02/17/بانک-مرکزی-قاطعانه-با-فساد-و-اخلالگران-اقتصادی-مبارزه-می-کند
  • /post/2018/02/14/کاهش-۲۵-درصدی-ارزش-پول-ملی-به-دلیل-عدم-مدیریت-بازار-ارز
  • /post/2018/01/22/برنامه-بانک-مرکزی-برای-حل-مشکل-بانکهاکارمزدها-باید-اصلاح-شود

چارچوب زمانی کاهش سهم بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی

صدای صنعت-سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی به طور تدریجی و تا پایان برنامه ششم توسعه در بیمه‌های غیر زندگی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و در بیمه‌های زندگی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. 

چ��رچوب زمانی کاهش سهم بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی به گزارش شبکه خبری صدای صنایع ،در اجرای بند ب ماده ۲۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر «کاهش تدریجی سهم بیمه اتکایی اجباری»، سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بطور تدریجی و تا پایان برنامه ششم توسعه در بیمه های غیر زندگی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و در بیمه های زندگی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. 

 بر اساس بند ب ماده ۲۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، به‌ منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند. 

 عبدالناصر همتی؛ رییس کل بیمه مرکزی با اعلام این چارچوب زمانی خاطرنشان کرد: سهم بیمه های اتکایی اجباری بیمه مرکزی مطابق با قانون، در طول سال های اجرایی شدن برنامه ششم بتدریج کاهش خواهد یافت. 

 وی افزود: براساس پیش بینی های انجام شده تا پایان برنامه ششم توسعه، سهم اتکایی اجباری بیمه های غیر زندگی که در حال حاضر ۱۵ درصد است به ۱۰ درصد و سهم اتکایی اجباری بیمه های زندگی که ۲۵ درصد است به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. 

 رییس شورای عالی بیمه توضیح داد سهم بیمه های اتکایی که بعد از پایان برنامه ششم نزد بیمه مرکزی باقی می ماند نیز بیشتر به عنوان ابزار نظارتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا نهاد ناظر از این راه بتواند کنترلی بر شرکت های بیمه گر داشته باشد. 

 همتی ادامه داد: بعد از برنامه ششم توسعه ۹۰ درصد بیمه های اتکایی بیمه های غیر زندگی و ۸۰ درصد بیمه اتکایی بیمه های زندگی نزد شرکت های بیمه یا بیمه اتکایی دیگر باقی می ماند تا بتوانند از آن بهره برداری کنند.

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد